Självkänsla

Självkänsla för barn

Mental träning skapar självkänsla för ditt barn.

 

Självkänsla är som ordet beskriver det, en känsla av det som är du.

Vad är självkänsla?

Självkänsla är en form för självkännedom. Man skulle också kunna kalla det självvärde, alltså hur man värdesätter sig själv. Detta ska inte förväxlas med självförtroende, som brukar användas när man pratar om prestationer och tron på sig själv.

Grunden för din självkänsla läggs i tidig ålder. Varje gång någon uppskattar dig för den du är och dina egenskaper, så som "du är snäll", "du är härlig" eller "du är något väldigt speciellt", skapar detta känslor i hos själva i stil med "Jag duger", "Jag är tillräcklig", "Jag passar in"...

En hög självkänsla skapar glädje, energi, lugn och framförallt en inre trygghet.
En låg självkänsla skapar mindrevärdeskomplex, och kan leda till ångest, oro, nervositet, missbruk, oförmåga att säga ifrån med mera.
 
 
Självkänsla.
 
Att känna sig "tillräckligt bra" gör att det är OK att inte vara tillräckligt bra.
Äkta självkänsla och självförtroendet.
Självkänsla träning 8 - 12 år.
När du känner att:  "jag är bra nog", då är du på topp och ett nederlag gör inte så mycket.

Dessa CD-skivor stärker både självkänslan och självförtroendet.
 
Självkänsla.

Äkta självkänsla

När du känner/tänker att "Jag är bra nog", "Jag är tillräcklig", "Jag duger som jag är", "Jag är värd att bli älskad" osv, så ligger det som en stark grund i ditt inre, och eventuella nederlag gör därför inte så mycket. En hög självkänsla gör att vi inte klandrar oss själva, utan accepterar att det är okej att inte vara helt perfekt.

Många människor försöker vara positiva och tänka "det går nog", "det är okej att göra misstag". Den verkliga befrielsen ligger däremot i accepterandet av det negativa- det är okej att inte vara perfekt. Det är okej att vara annorlunda. 
 
En "bra yta" är en kompensations-mekanism för låg självkänsla.
Mental träning skapar självkänsla.
En hög självkänsla skapar glädje, energi, kraft,  inre frid...

Falsk självkänsla

Negativa känslor som t.ex. "Jag är inte tillräckligt bra" kan leda vidare till känslor som "Jag är ful", som i sin tur leder vidare till "Jag är för tjock" osv.

För att skydda sig mot dessa mindervärdeskomplex skapas tankar som bl.a. "Jag måste vara perfekt", "Jag måste vara speciell", "Jag måste vara smart" osv., vilket endast leder till prestationsångest och en större känsla av "Jag duger inte som jag är".
Mervärde orsakas av mindervärde.
 
 
Självkänsla och självförtroende hör ihop, men är inte samma sak.

Läs mer om självförtroende
 

Alla berättelser har svenskt tal.

 

There are no products matching the selection.